Çalışmalar1. Yükseköğrenim Tezi, Avrupa Koleji: IPA II Döneminin Yenilikleri ve Türk Ulaştırma Sektörü Üzerindeki Sonuçları

2. Uzmanlık Tezi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Avrupa Birliği Fonları Yardımıyla. Finanse Edilen Ulaştırma Projelerinin Maliyet-Fayda AnaliziAnasayfa